->
 

Boletín de la AeE

Boletín de la Asociación española de Entomología

 
inglés
Notas científicas | Boln. Asoc. esp. Ent. 23 (1-2): 154-155 | 1999
Andricus broteriae, nomen novum proAndricus panteli (Kieffer, 1901) non Wachtl 1879 (HYMENOPTERA: CYNIPIDAE)
Andricus broteriae, new ñame pro Andricus panteli (Kieffer, 1901) non Wachtl 1879 (HYMENOPTERA: CYNIPIDAE)
J. Pujade Villar & A.O. Bachmann
;